anh chị ơi? cho e hỏi sao không đăng kí được tài khoản microsoft vậy nhỉ?e vào nút đăng kí thì nó hiện ra một phông nền xanh nà.a chị giúp e đi